ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

  دبیر اجرایی: سید هادی میرمحمد میگونی                            دبیر علمیمسعود زمانی پدرام

اعضاء کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا):

 علی اژدری
 فرهاد انصاریان
خلیل بهار فیروزی
 علی جلالی
 حمید رضا جوادی
 ابوالفضل حاج حسینی
 رضا خلعتبری
 صدیقه ذوالفقاری
 محمود رحمتی
 عبدالحمید سرتیپی
 رضا سلامتی
 زهره سهرابی
 ترانه شارمد
 امیر شمشکی
علیرضا شهیدی
محمد رضا شیخ الاسلامی
جعفر طاهری
محمد رضا قاسمی
فریبرز قریب
جلیل قلمقاش
علیرضا کریمی باوندپور
حمید رضا کریمی
رضا کهنسال
محمود رضا مجیدیفرد
طیبه محتاط
کورش محمدیها
 حمید رضا مصفی
هیراد ندیم
حمید نظری
 سارا هوشمند
طهمورث یوسفی

اعضاء کمیته اجرایی(به ترتیب حروف الفبا):

 سعیده صنیعی نژاد
عاطفه هاشمی

ناظر فنی انتخاب نقشه برتر:

رضا سلامتی

 

تاریخ درج : شنبه 23 تير 1397
تعداد بازديد از اين صفحه : 376
آخرين تاريخ بازديد :25 شهريور 1397  10:31
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :